خانه ویدئو زبان اصلی The situation of Iranian tissue paper manufacturers

The situation of Iranian tissue paper manufacturers

30
0
At present its existing nominal capacity is around 210 thousand tons, but the domestic market requires around 120 thousand tons.

(۳۰)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.