خانه کاغذ کاغذ سازی ایرانی

کاغذ سازی ایرانی

ارزآوری ۷۰میلیون دلاری در صنعت کاغذ مازندران

مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران: اجرای سه طرح نوآورانه صادراتی در این شرکت ۷۰میلیون دلار برای کشور ارزآوری دارد. (۱)