خانه کارتن سازی ورق سازی ایرانی

ورق سازی ایرانی

مراسم افطاری انجمن مدیران صنایع ورق و کارتن

مراسم افطاری انجمن و شرکت تعاونی مدیران صنایع ورق و کارتن در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۰ در هتل همای تهران برگزار گردید (۷۷)

گزارش کوتاه از مجمع تعاونی مدیران صنایع ورق و کارتن

در ابتدای جلسه مجمع آقای مهندس پیرجانی مدیر عامل تعاونی گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱ در خدمت اعضای تعاونی ارائه نمودند (۸۶)