خانه کاغذ کاغذ سازی خارجی کاغذ تیشو چطوری ساخته می شود

کاغذ تیشو چطوری ساخته می شود

15
0

آیا می دانید که دستمال کاغذی هنگام خروج از هدباکس ۹۹ درصد از آب تشکیل می شود؟ و اینکه ۱٫۵ ثانیه بعد به صورت کاغذ خشک شده است؟ که با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت کار می کند! دستگاه ۲۰۰ می تواند روزانه ۲ میلیون رول دستمال توالت تولید

(۱۵)