خانه کارتن سازی کارخانه کارتن سازی – اصفهان

کارخانه کارتن سازی – اصفهان

5.56K
0
کارتن های مصرف شده و غیر قابل استفاده توسط ستاد بازیافت از سطح شهرها و مغازه ها جمع آوری می شود وبه کارگاه های پرس ضایعات انتقال داده می شود. در واقع کارتن ها جزء زباله ها نیستند ودر کارخانه های بازیافت کاغذسازی به چرخه تولید کارتن باز می گردد. منبع: http://www.negahmedia.ir/

(۵۵۵۵)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.