خانه کارتن سازی کارخانه تولید ورق کارتن (قسمت دوم)

کارخانه تولید ورق کارتن (قسمت دوم)

326
0
در این فیلم مراحل مختلف کار جهت تولید کارتن از ابتدا نمایش داده می شود.

(۳۲۶)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.