خانه خبری کارآفرینی که در اوج تحریم ها سنگ را به کاغذ تبدیل می کند

کارآفرینی که در اوج تحریم ها سنگ را به کاغذ تبدیل می کند

11
0

این نوع کاغذ تولیدی نسل جدیدی از کاغذ است که در سال های اخیر اختراع شده است، ماده اولیه این کاغذ پودر کربنات کلسیم بوده که جایگزین استفاده از چوب درختان برای تولید کاغذ است، از خواص آن ضد آب بودن، مقاومت در برابر پارگی، جلوه جادویی رنگ ها بر روی آن و در نهایت برگشت پذیری آن به خاک طی دوره بازیافت کوتاه مدت عنوان می شود.

(۱۱)