خانه خبری نوسان قیمت و عرضه محصولات سلولزی در بازار

نوسان قیمت و عرضه محصولات سلولزی در بازار

2
0

مشاهدات بازار نشان می‌دهد برخی از تولیدکنندگان از عرضه محصولات به بازار ممانعت کرده و تعدادی دیگر با عرضه قطره چکانی منتظر دریافت مجوز افزایش قیمت برای محصولات خود هستند.

(۲)