خانه کارتن سازی مقاومت کارتن

مقاومت کارتن

65
0

یکی از موارد بسته بندی مخصوصا برای اجناس شکستنی محکم بودن کارتن است در این فیلم کوتاه نمونه ای از تست نمودن ان را می بینیم

(۶۵)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.