خانه مصاحبه مصاحبه اعضاء محترم هیات مدیره انجمن و تعاونی با رادیو ۵

مصاحبه اعضاء محترم هیات مدیره انجمن و تعاونی با رادیو ۵

17
0

اعضاء محترم هیات مدیره انجمن و تعاونی به دعوت رادیو اقتصاد پاسخ مثبت داده و با حضور خود در ساختمان رادیواقتصاد در خصوص موارد مطرحه در صنعت سلولزی پاسخ دادند (قسمت پنجم)

(۱۷)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.