خانه خبری شکستن انحصار تولید کاغذ فیلتر بدست جوانان ایرانی

شکستن انحصار تولید کاغذ فیلتر بدست جوانان ایرانی

6
0

با تولید کاغذ فیلتر در یک شرکت دانش بنیان، ایران به جمع هشت کشور تولید کننده این محصول در دنیا پیوست.

(۶)