خانه خبری سخنرانی دکتر سیدامیر حسینی در مراسم شام صنعتگران ایرانی و چینی

سخنرانی دکتر سیدامیر حسینی در مراسم شام صنعتگران ایرانی و چینی

9
0

این مراسم در تاریخ ۹۸/۹/۹ در سالن دریای نور هتل استقلال با حضور صنعتگران صنایع کاغذ و کارتن و ورق ایران و کارشناسان کشور چین برگزار گردید

(۹)