خانه خبری سخنرانی دکتر اعظمی مدیر عامل انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

سخنرانی دکتر اعظمی مدیر عامل انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

24
0

سخنرانی دکتر اعظمی مدیر عامل انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق در اولین همایش دست آوردهای زنجیره حوزه سلولزی کشور و تجلیل از مقام پیشکسوتان و کارآفرینان این حوزه هتل استقلال – ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

(۲۴)