خانه خبری دکترابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران

دکترابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران

26
0

دکترابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران می‌گوید: فقدان برنامه و استراتژی عاقلانه برای توسعه صنایع کشور منجر به اتلاف منابع و امکانات شده است. در صورتی که نظام تصمیم‌گیری بخواهد، اتاق ایران با مشارکت تشکل‌ها و نخبگان اقدام به تنظیم و تدوین این سند مهم اقدام خواهد کرد.

(۲۶)