خانه کاغذ دستگاه رول به رول کاغذ

دستگاه رول به رول کاغذ

1.49K
0
جهت تبدیل رول های بزرگ کاغذ به رول های کوچکتر از دستگاه رول به رول یا اصطلاحاً Winder استفاده می گردد.

(۱۴۸۶)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.