خانه کاغذ کاغذ از سنگ تولید کاغذ از سنگ آهک در یزد | stone paper

تولید کاغذ از سنگ آهک در یزد | stone paper

81
0

دانشمندان یزدی موفق به تولید کاغذی ویژه با استفاده از کربنات کلسیم موجود در باقی مانده های سنگ آهک شده اند که تونسته تحول عظیمی در صنعت چاپ و بسته بندی ایجاد کنه، کاغذی که با نام کاغذ سنگی شناخته میشه و برای تولیدش نیازی به قطع درختان و مصرف حتی یک قطره آب نیس بلکه تنها با پودر سنگ تولید شده و یک صنعت کاملا سبز محسوب میشه. سایت مجتمع کاغذ سنگی یزد به نشانی www.stonepaperco.ir را دنبال کنید.

(۸۱)