خانه کاغذ تفکیک زباله و جمع آوری کاغذ باطله

تفکیک زباله و جمع آوری کاغذ باطله

189
0
در این فیلم نحوه تفکیک زباله در کشورهای اروپایی را نشان می دهد که تمرکز آن بر روی جمع آوری کاغذ باطله و تولید کاغذ از آن است.

(۱۸۹)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.