خانه تبلیغات

تبلیغات

شما می توانید تبلیغات خود را در سه جای سایت به نمایش بگذارید

۱- بنر سمت راست در تمام صفحات سایت

یک ماهه ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
سه ماهه ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

 

۲- بنر بالای صفحه

یک ماهه ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
سه ماهه ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

 

۳- بنر پایین صفحه
یک ماهه ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
سه ماهه ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال