خانه خبری بسته حمایت از کسب‌و کارها در مقابل کرونا،‌ کارساز است؟

بسته حمایت از کسب‌و کارها در مقابل کرونا،‌ کارساز است؟

6
0

حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: سیاستهای حمایتی فعلی دولت برای نجات کسب‌و‌کارهای آسیب دیده از کرونا کافی نیست چراکه با توجه به آثار منفی بسیار زباد کرونا، باید بسته‌های حمایتی علاوه بر استمهال بدهی‌ها، شامل بخشودگی مالیاتی و تخصیص اعتبار نیز مد نظر باشد.

(۶)