خانه کاغذ برچسب مشخصات روی رول کاغذ

برچسب مشخصات روی رول کاغذ

70
0
وقتی تولید کاغذ تمام می شود، مشخصات کامل آن باید بر روی یک لیبل و بر بدنه رول کاغذ و یا بند کاغذ چسبانده شود. بر روی این لیبل مشخصات اصلی و ضروری کاغذ نوشته می شود.

(۷۰)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.