خانه کاغذ بازدید مدیران و اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

بازدید مدیران و اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

81
0
این بازدید به دعوت و میزبانی کارخانه کاغذ پارس انجام گردید بازدید از روز پنچشنبه صبح مورخ ۹۳/۱۱/۱۶ لغایت ۹۳/۱۱/۱۷ اخر وقت جمعه انجام گردید

(۸۱)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.