خانه کارتن سازی اهدای لوح تقدیر به پیشکسوتان و کارآفرینان (بخش سوم)

اهدای لوح تقدیر به پیشکسوتان و کارآفرینان (بخش سوم)

2
0

اهدای لوح تقدیر به پیشکسوتان و کارآفرینان (بخش سوم ) در اولین همایش دست آوردهای زنجیره حوزه سلولزی کشور و تجلیل از مقام پیشکسوتان و کارآفرینان این حوزه – هتل استقلال – ۹۸/۱۱/۱۴

(۲)