خانه خبری افتتاح کارخانه تولید کاغذ تیشو در شهرستان اق قلا با حصور دکتر واعظی

افتتاح کارخانه تولید کاغذ تیشو در شهرستان اق قلا با حصور دکتر واعظی

125
0

رئیس دفتر رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از کارخانه تولید کاغذ تیشو (مواد اولیه تولید دستمال کاغذی) در شهرستان آق قلا تاکید کرد: پیام این افتتاح ها و ساختن های دوباره به دشمنان این است که ما متحد هستیم، کشورمان را می سازیم و تسلیم فشار ها هم نمی شویم.

(۱۲۵)