خانه خبری آیا بانکها نقشی در ورشکسته کردن تولید کنندگان دارند؟

آیا بانکها نقشی در ورشکسته کردن تولید کنندگان دارند؟

1
0

خبرنگارصدا وسیما با بررسی میدانی، عوامل اصلی ورشکستگی تولید کنندگان به دنبال این سوال که چرا بدهی تولید کنندگان پایانی ندارد؟! پشت پرده خریدکارخانه ها توسط بانکها را به چالش کشیده است

(۱)