خانه ماشین آلات ماشین آلات کارتن سازی ایرانی

ماشین آلات کارتن سازی ایرانی

تیزر تبلیغاتی شرکت کارتن ماشین

گروه صنعتی کارتن ماشین اولین و تنها سازنده سیلندر فلوتینگ در خاورمیانه (۳۴۰)

ماشین آلات Nantai چین

فیلم ماشین آلات چاپ کارتن تولید شده در شرکت Nantai کشور چین (۱۳۱)

ماشین آلات Wanlian چین

فیلم ساخت ماشین آلات کارتن سازی در شرکت Wanlian کشور چین (۶۶)