خانه خبری گزارش بازدید از ماشین سازی اراک – دیگ بخار

گزارش بازدید از ماشین سازی اراک – دیگ بخار

8
0

گزارش تصویری از تور یک روزه صنعتی بازدید مدیران و کارشناسان صنعت کاغذ، کارتن و صنایع سلولزی ایران از واحد دیگ بخار ماشین سازی اراک

(۸)