خانه کاغذ گام بلند نخبگان دانشگاه شریف در بومی سازی کاغذ حرارتی نانویی

گام بلند نخبگان دانشگاه شریف در بومی سازی کاغذ حرارتی نانویی

0
0

با تلاش نخبگان دانشگاه شریف و یک شرکت دانش بنیان برای اولین بار در غرب آسیا کاغذ حرارتی با استفاده از فناوری نانو بومی سازی شد.

(۰)