خانه خبری کارخانه پارسا الوند نهاوند

کارخانه پارسا الوند نهاوند

37
0

تولید خمیر فلاف پالپ با استفاده از مواد صد درصد الیاف طبیعی و بدون استفاده از هیچگونه ضایعات سلولزی به تولید خمیر فلاف پالپ در دو نوع تریتد و آنتریتد در کلیه عرض ها دست پیدا کند از نظر کیفیت این نوع خمیرقابل رقابت با انواع وارداتی آن می باشد

(۳۷)