خانه خبری کارخانه ورق و کارتن سازی در افغانستان

کارخانه ورق و کارتن سازی در افغانستان

76
0

شاید فکر می کنید در افغانستان کارخانجات جدید و مدرن وجود ندارد ولی با دیدن این فیلم متوجه می شویم که اشتباه کرده ایم – کارخانه ورق و کارتن سازی در افغانستان

(۷۶)