خانه کاغذ چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۹۹ از زبان جمال رازقی

چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۹۹ از زبان جمال رازقی

4
0

جمال رازقی رئیس اتاق شیراز در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: سیاست‌گذاری‌های اقتصادی چندان به نفع تولید و صادرات نبوده است و حتی صدور بخش‌نامه‌ها طی یک سال اخیر روند صادرات و تولید را با مشکلات فراوان مواجه کرده است.

(۴)