خانه کارتن سازی پیام تبریک سال جدید، جناب آقای مهندس طهماسبی

پیام تبریک سال جدید، جناب آقای مهندس طهماسبی

2
0

پیام تبریک سال جدید، جناب آقای مهندس طهماسبی، مدیر عامل محترم شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

(۲)