خانه خبری پیامدهای کرونا برای اقتصاد ایران از زبان حسین سلاح‌ورزی

پیامدهای کرونا برای اقتصاد ایران از زبان حسین سلاح‌ورزی

11
0

حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به تاثیر شیوع کرونا بر اقتصاد کشور به تشریح ضرورت تامین نقدینگی واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: در صورت عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت و بی توجهی نظام بانکی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، نظام اقتصادی کشور در سال آینده دچار سکته خواهد شد.

(۱۱)