خانه مصاحبه مصاحبه با مدیران شرکت الوان ثابت (قسمت دوم )

مصاحبه با مدیران شرکت الوان ثابت (قسمت دوم )

32
0
مصاحبه با آقای مهندس امیروهاب وهاب زاده مدیرعامل و سرکار خانم ملیحه تاری ابوذر ، مدیر گروه کاغذ و کارتن شرکت الوان ثابت

(۳۲)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.