خانه کاغذ کاغذ سازی خارجی مصاحبه با دکتر امیر مرادی مدیر عامل محترم چوکا

مصاحبه با دکتر امیر مرادی مدیر عامل محترم چوکا

92
0

مصاحبه رادیو اقتصاد با جناب آقای دکتر امیر مرادی مدیر عامل محترم چوکا- در خصوص وضعیت واحدهای کاغذ سازی – نیاز کشور به کاغذ های صنعتی – صادرات کاغذ – شرکت در نمایشگاه های خارجی و داخلی

(۹۲)