خانه خبری مصاحبه با جناب اقای دکتر امیدی

مصاحبه با جناب اقای دکتر امیدی

7
0

مصاحبه با جناب اقای دکتر امیدی مجری نمایشگاه کاغذ ، در اولین همایش دست آوردهای زنجیره حوزه سلولزی کشور و تجلیل از مقام پیشکسوتان و کارآفرینان این حوزه – هتل استقلال – ۹۸/۱۱/۱۴

(۷)