خانه خبری مصاحبه با جناب آقای مهندس یوسفیان نمایند فوجی لایت در ایران

مصاحبه با جناب آقای مهندس یوسفیان نمایند فوجی لایت در ایران

1
0

مصاحبه با جناب آقای مهندس یوسفیان نمایند فوجی لایت در ایران – در حاشیه اولین همایش دست آوردهای زنجیره حوزه سلولزی کشور و تجلیل از مقام پیشکسوتان و کارآفرینان این حوزه – هتل استقلال – ۹۸/۱۱/۱۴

(۱)