خانه مصاحبه مصاحبه اعضاء محترم هیات مدیره انجمن و تعاونی با رادیو۴

مصاحبه اعضاء محترم هیات مدیره انجمن و تعاونی با رادیو۴

11
0
اعضاء محترم هیات مدیره انجمن و تعاونی به دعوت رادیو اقتصاد پاسخ مثبت داده و با حضور خود در ساختمان رادیواقتصاد در خصوص موارد مطرحه در صنعت سلولزی پاسخ دادند (قسمت چهارم)

(۱۱)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.