خانه مصاحبه مشکلات واحد های مقواسازی بهداشتی

مشکلات واحد های مقواسازی بهداشتی

29
0
جعبه شرینی را کیلویی ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان به شیرنی فروشی ها می دهیم و انها با قیمت شیرینی کیلوی ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان به مردم می فروشند

(۲۹)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.