خانه خبری عکس های سومین نمایشگاه کاغذ و مقوا

عکس های سومین نمایشگاه کاغذ و مقوا

7
0

عکس های سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی کاغذ مقوا و فراورده های سلولزی در تاریخ ۲۴ لغایت ۲۷ تیره ماه در سالن ۳۸ نمایشگاه بین المللی تهران

(۷)