خانه خبری سراغ کارخانه دفترسازی رفتیم، جایی که چرخ زندگی کارگران بسیاری را می‌چرخاند.

سراغ کارخانه دفترسازی رفتیم، جایی که چرخ زندگی کارگران بسیاری را می‌چرخاند.

3
0

سرانه مصرف دفتر در کشور حدود ۱۵۰ میلیون عدد است؛ در حالی که تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید دوبرابر این رقم را دارند، ولی با نصف ظرفیت کار می کنند. نکته قابل تامل در این چرخه تولید آن است که کاغذ دفتر ایرانی همچنان وارداتی است! تولیدکنندگان دفتر ایرانی این روزها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

(۳)