خانه خبری سخنرانی سرکار خانم وینی لی مدیر تورهای لتس گوچاینا

سخنرانی سرکار خانم وینی لی مدیر تورهای لتس گوچاینا

12
0

سخنرانی سرکار خانم وینی لی مدیر تورهای لتس گوچاینا در مراسم شام صنعتگران کاغذ و کارتن و ورق ایران و کارشناسان چینی در هتل استقلال سالن دریای نور هتل استقلال آذر ماه ۱۳۹۸

(۱۲)