خانه خبری سخنرانی جناب آقای مهندس یوسفیان

سخنرانی جناب آقای مهندس یوسفیان

5
0

سخنرانی جناب آقای مهندس یوسفیان نمایند فوجی لایت در ایران – در اولین همایش دست آوردهای زنجیره حوزه سلولزی کشور و تجلیل از مقام پیشکسوتان و کارآفرینان این حوزه – هتل استقلال – ۹۸/۱۱/۱۴

(۵)