خانه خبری سخنرانی جناب آقای دکتر شیخ حسینی

سخنرانی جناب آقای دکتر شیخ حسینی

3
0

سخنرانی جناب آقای دکتر شیخ حسینی مدیرکل محترم اعتبارات بانک توسعه تعاون در اولین همایش دست آوردهای زنجیره حوزه سلولزی کشور و تجلیل از مقام پیشکسوتان و کارآفرینان این حوزه – هتل استقلال – ۹۸/۱۱/۱۴

(۳)