خانه خبری سخنرانی جناب آقای دکتر روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران

سخنرانی جناب آقای دکتر روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران

0
0

سخنرانی جناب آقای دکتر روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران در مورخ ۹۹/۱۰/۷ در حضور وزیر صمت « جناب آقای رزم حسینی»

(۰)