خانه خبری خواسته فعالان بخش خصوصی از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت چیست؟

خواسته فعالان بخش خصوصی از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت چیست؟

2
0

فعالان بخش خصوصی با تأکید بر اینکه در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم نباید از وزیر جدید انتظار معجزه داشت؛ اما بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، تأمین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد، احیای معادن کوچک و متوسط،توسعه صادرات غیرنفتی و آشتی با صادرکنندگان، مهم‌ترین خواسته‌هایی است که سکان‌دار جدید وزارت صمت باید مدنظر قرار دهد.

(۲)