خانه کاغذ حمل و نقل رول های کاغذ

حمل و نقل رول های کاغذ

69
0
هدف اصلی از سیستم بسته بندی و حمل و نقل رول های کاغذ محافظت کاغذ در برابر آسیب ها می باشد. این آسیب ها می توانند فیزیکی، یا جذب رطوبت باشد.

(۶۹)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.