خانه خبری حذف تدریجی دفتر چه های کاغذی تامین اجتماعی

حذف تدریجی دفتر چه های کاغذی تامین اجتماعی

0
0
با حذف تدریجی دفترچه های کاغذی بیمه تامین اجتماعی و جایگزینی کارت هوشمند درمان، سالانه ۶۰ میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد.

(۰)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.