خانه کاغذ تست تخلخل کاغذ

تست تخلخل کاغذ

142
0
بسته به نوع استفاده از کاغذ آزمون های مختلفی بر روی کاغذ انجام می گردد. یکی از این آزمایشات میزان تخلخل کاغذ است که با دستگاه مربوطه در آزمایشگاه کاغذ می توان آن را اندازه گیری نمود.

(۱۴۲)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.