خانه کاغذ تست تاباندن نور بر سطح کاغذ و مقوا

تست تاباندن نور بر سطح کاغذ و مقوا

140
0
بر روی محصولات کاغذی و مقوای تست های زیادی انجام می گردد که یکی از آنها تست های فیزیکی نوری- حرارتی- الکتریکی و … می باشد. در این فیلم تست تاباندن نور بر سطح کاغذ و مقوا را مشاهده می نمایید و انعکاس آنها را بررسی می کنیم. در این تست قدرت جذب – انعکاس- پراکندگی و انتقال نور بررسی می گردد. که از بررسی آنها مقدار روشنایی – کدری – نوع بافت و رنگ آنها مشخص می گردد.

(۱۴۰)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.