خانه خبری تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان دشوار شده است

تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان دشوار شده است

30
0

دکتر ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است: در صورتی که مساله کمبود مواد اولیه خطوط تولید و عدم تامین ارز حل نشود، بیکاری و تعطیلی گریبان تولید را خواهد گرفت. در عین حال اگر بانک مرکزی بتواند ثبات بازار ارز را به درستی مدیریت کند، می‌توان برای بهبود وضعیت تولید در شش ماهه دوم سال خوش‌بین بود.

(۳۰)